1,337 personen hebben ondertekend

Laten we het naar 3,000 brengen

De stad gooit haar dienstverlening grondig om. Van een loket in ieder district wil de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.

Hoboken Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever krijgen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast komen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekent dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden op heel wat plekken nu al ontzettend oplopen. 

Digitalisering is goed, maar een te ver doorgedreven digitalisering sluit ook mensen uit. Wie mee kan digitaal, zal in de toekomst efficiënter geholpen worden. Maar we weten dat ook heel veel inwoners van de stad en de districten helaas niet altijd kunnen werken met digitale toepassingen. De drempel wordt elke keer weer hoger gelegd. 

Mensen hebben ook vaak uiteenlopende vragen over de dienstverlening van de stad. Vragen waarop ze online geen antwoord vinden, maar waarvoor een babbel aan het loket zoveel verschil kan maken. Hen moeten we nabijheid bieden. Met een vrije inloop voor inwoners met vragen. 

Steun onze eis voor meer openingsuren en een betere en nabijere dienstverlening, teken de petitie! 


Kortom: het nieuwe plan is voor ons een kille keuze voor een loketwerking op afstand. Wij willen een warme loketwerking, dichtbij de mensen.